Våra flygplan


NextJet AB sköter Air Ålands trafik med huvudsakligen två flygplan av typen SAAB 340 som tar 33 passagerare.

Vid behov kan Next Jet även sätta in ATP med plats för 68 passagerare. För mera information se www.nextjet.se.

SAAB 340 tillverkades i Linköping, Sverige och när tillverkningen lades ner i september 1999 hade 459 flygplan producerats. Flygplanstypen betraktas allmänt som ett av världens säkraste passagerarplan, alla kategorier.

Närmare en kvarts miljard passagerare, fördelade på ett 40-tal flygbolag världen över, beräknas hittills ha rest med flygplanstypen.

Flygplanstypen tillhör kategorin turbopropp flygplan, dvs. en jetmotor driver propellern. Med den konstruktionen får man både jetmotorernas tillförlitlighet samt propellerns fördelar.

Ett propellerflygplan behöver kortare start och landningssträcka än ett motsvarande jetflygplan, vilket gör det väl lämpat för att flyga till orter med kortare landningsbanor. Dessutom klarar flygplanstypen de allt tuffare bullerkraven.

Fakta om SAAB 340 A

 

Passagerare: 33
Besättning: 3 (flygkapten, styrman och kabin)
Max startvikt: 12925 kg
Längd: 19,73 m
Höjd: 6,97 m
Vingbredd: 21,44 m
Motorer: 2 x 1870 hk, General Electric CT7-5A2
Bränsleförbrukning: ca 430 kg/h eller 0,038 literflygfotogen/säteskilometer
Normal flyghöjd: ca 5500 m
Marschfart: 500 km/h